De Symion aanpak

De Symion aanpak

E-ducation

De Symion professionals geven al jaren lang trainingen. De daarbij opgedane ervaringen op vakinhoudelijke thema’s aangevuld met didactisch verantwoorde leermethoden worden geborgd  en u aangeboden via deze site.

Alle onderstaande trainingen zijn opgezet op basis van jarenlange ervaring in daadwerkelijk trainen en coaching.

Elke module vraagt een belasting van ongeveer 5 uren van degene die de betreffende module volgt. Altijd wordt een inleidend of illustratief filmpje getoond, wordt er wat theorie gegeven, volgen er een of meerdere opdrachten en wordt de deelnemer gevraagd een reflectie verslag over het geleerde te schrijven. Bij sommige modules wordt er een toets afgenomen.

Elke module op zich heeft aangetoond leereffect te hebben. Mensen hebben er meteen wat aan en kunnen met het geleerde direct aan de slag.

Sommige modules versterken elkaar door die in onderlinge samenhang als een cursus aan te bieden. Dat is gebleken effectiever te zijn dan het volgen van losse modules.

Alle professionals van Symion zijn ook coach. Het is mogelijk om meerdere coachgesprekken toe te voegen aan cursussen. De effectiviteit neemt dan opnieuw sprongsgewijze toe, omdat de stijl van Coachen “on the job” is.

Bij alle cursussen die we aanbieden is daarom coaching standaard opgenomen.

Cursussen kunnen ook afgenomen worden zonder coachen. Voor die variant moet u contact met ons opnemen.

Powered by WishList Member - Membership Software