De standaard trainingen

De standaard trainingen

Time-management

 • Belofte: Grip op jouwe agenda!
 • Omgaan met de hectiek van alledag. Hoe ga je om met al die prikkels die je al dan niet online bereiken, hoe bepaal je waar je je tijd het eerste aan moet besteden

 

Teken Delegeren

 • Belofte: Zorg dat het gebeurt,  en focus je op de dingen die er voor jou echt toe doen!
 • Delegeren is meer dan iets maar “gewoon” door anderen te laten doen. Als je weet waarop je moet letten ia dat niet moeilijk. En het mooiste: het is goed te leren

 

Anderen feed-back geven

 • Belofte: Nooit meer last van een onbehaaglijk gevoel!
 • Feedback geven is essentieel gereedschap voor iedereen die met anderen samenwerkt. In deze training leer je de eenvoudige stappen om dat voortaan te kunnen en ook nog eens dat heel constructief en dus opbouwend te doen.

 

Jezelf presenteren

 • Belofte: Jouw idee resultaatgericht overbrengen!
 • Vaker dan ons lief is moeten we iets presenteren: een stelling, een plan of een idee. In deze training bieden we handvatten om je onderwerp grondig voor te bereiden, af te stemmen op je doelgroep en je verhaal te doen met grote kans op draagvlak.

 

Visie ontwikkelen

 • Belofte: Jouw unieke kijk op de zaak vinden!
 • Visie is niet alleen iets voor de grotere leiders onder ons. Juist door steeds toenemende regelgeving, automatisering en robotisering wordt meer en meer waarde toegekend aan authenticiteit. Mede daarom is het van belang om je eigen visie (jouw kijk op jouw zakelijke wereld) te ontwikkelen.

 

Met anderen resultaatgericht samenwerken

 • Belofte: Betere samenwerkingen tot stand brengen!
 • Iedereen heeft er mee te maken. Mooi als het goed gaat, om gek van te worden als dat niet zo is. Hier leer je wat universeel essentieel bij het samenwerken is, waardoor jij betere samenwerking tot stand kunt brengen.

 

Anderen Motiveren

 • Belofte: Anderen op een positieve manier mekrijgen
 • Mensen doen iets niet zo maar. Ook ogenschijnlijk minder gemotiveerde mensen hebben een reden of verklaring, waarom ze op hun manier te werk gaan. In deze training leer je hoe je het voor elkaar krijgt om mensen op een positieve manier aangehaakt krijgt.

 

Verantwoordelijkheid nemen

 • Belofte: Verantwoordelijkheid op je nemen die je kunt dragen
 • We voelen ons voor veel dingen verantwoordelijk, soms tegen beter weten in. Ons geweten knaagt dan omdat je je afvraagt wat er gebeurt als niemand iets zou doen. Het is dan zaak dat we beter leren te begrijpen wie eigenlijk probleemeigenaar is en hoe je daar mee om gaat.

 

Luisteren (LSD)

 • Belofte: Elk gesprek is voortaan effectief
 • Vaak willen we ons punt maken door onze kijk op de zaak te delen: je kunt gelijk hebben maar het niet krijgen. Beter is het om vragen te stellen en zo de ander mee te krijgen. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen: Dit is een heel effectieve manier om van beweren naar vragen over te gaan.

 

Coachend leidinggeven  

 • Belofte: anderen in een beoogde en gewenste beweging brengen
 • Coachen is iets anders als leren. Bij coachen gaan we ervan uit dat de ander alles zelf kan, maar dat er beweging nodig is om dat daadwerkelijk te gaan doen. In deze training leer je een basis aanpak om anderen te coachen

 

Activeren en transformeren

 • Belofte: Mensen in een resultaatgerichte verander-mode krijgen
 • De meeste mensen hebben om welke reden dan ook een hekel aan verandering. Je weet immers wat je hebt maar niet wat je krijgt. In deze module bieden we handvatten om mensen warm voor noodzakelijke verandering te krijgen en hen vanuit een meer toekomstgericht perspectief naar huidige situatie te laten kijken

 

Jezelf Profileren, je eigen pitch vinden  

 • Belofte: Jezelf op een krachtige manier durven te uiten
 • Als je iets bij anderen gedaan wilt krijgen dan is het zaak dat men met overtuiging zichzelf durft te zijn. Met hulp van de Golden Cirkel van Simon Sinek (Why how en what) leren we je om je zelf vanuit overtuiging te profileren

 

Authentiek durven en kunnen zijn 

 • Belofte: In alle omstandigheden  jezelf durven en kunnen zijn
 • Onszelf zijn is meer dan ooit van belang. Effectiviteit neemt toe naarmate we onze bewering echt vanuit onszelf durven te doen. Dat vraagt moed, maar het levert ook op. Mensen gaan je om die persoonlijke durf meer als een autoriteit zien.

 

Authentiek Netwerken

 • Belofte: netwerken op de manier die helemaal bij jou past.
 • Netwerken is leuk maar wordt door sommigen ook als lastig ervaren. Dat laatste speelt vooral als je het net van uit jouw comfort zone doet. We durven te stellen dat het dan ook niet gaat werken.  We leren je daarom om de bij jou beste manier van netwerken te vinden.

 

Effectief vergaderen

 • Belofte: Vergaderingen organiseren en houden die effectief zijn:
 • Vergaderen om het vergaderen is zinloos. Vergaderen is wat ons betreft een resultaatgerichte aangelegenheid. maar dat vereist wel de juiste voorbereiding en de juiste kijk op actie en actiegerichtheid. We leren je om jouwe vergaderingen met weinig moeite resultaatgericht te maken.

 

Communiceren: 

 • Belofte: Er een neus voor ontwikkelen om te begrijpen waarom het in de communicatie met anderen soms fout gaat
 • Voor goed communiceren is alertheid en inlevingsvermogen nodig. Inlevingsvermogen is lastig aan te leren maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt leren om de communicatie met anderen drastisch te verbeteren. Dat leren we jou.

Powered by WishList Member - Membership Software