Archives: Cursussen

Cursus competentie Voortgangscontrole

De definitie die TMA hanteert m.b.t. Voortgangscontrole is: De voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden bewaken. Deelnemers van

Lees meer »

Cursus competentie Visie

De definitie die TMA hanteert m.b.t. visie is: De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken, ze

Lees meer »

Pakket ‘Job crafting’

‘Job-crafting’ is het, voor zover mogelijk, bewust aanpassen van je functie om tot een samenstelling van taken en werkzaamheden te komen die zo goed mogelijk

Lees meer »

Cursus competentie Vakgerichtheid

De definitie die TMA hanteert met betrekking tot vakgerichtheid is: Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaarden van zijn vak. Zichzelf ontwikkelen in zijn

Lees meer »

Cursus Competentie ‘Inzicht’

De definitie die TMA hanteert over de competentie Inzicht gebruikt is: Het hebben en verkrijgen van inzicht in situaties, problemen en processen. Het uiteenrafelen van

Lees meer »

Recente reacties

Archief

Categorieën

  • Geen categorieën